چطور از دیگران به طرز صحیح حسن جویی کنیم؟

قبلاً هم گفتم برای اینکه دیگران دوستتان داشته باشند به آن ها حس مهم و با ارزش بودن

بدهید.

کاری کنید افراد نسبت به خود احساس خوبی پیدا کنند. با حسن جویی و تعریف از آن ها این حس

را به آن ها منتقل کنید.

حسن جویی یکی از مهارت های ارتباطی مهم است که باعث نزدیک شدن افراد بهم، ایجاد رابطه ها

و دوستی ها، از سر گرفتن یک معامله و… می شود و منافع بسیاری دارد.

اما اگر به خوبی انجام نگیرد پیامدهای منفی زیادی دارد. حسن جویی راه رسیدن به خواسته های

ماست.

خیلی از اوقات، زمانی که در جمعی قرار می گیریم یا تازه با یک فرد غریبه آشنا می شویم و

موضوعی برای صحبت کردن پیدا نمی کنیم، می توانیم با حسن جویی از افراد سر صحبت را با آن

ها باز کنیم.

بنابراین باید این مهارت را در خودمان پرورش دهیم. تحقیقات نشان می دهد وقتی از دیگران

حسن جویی می کنید، در نظر شخص مقابل فردی دلسوز، فهمیده و جذاب به نظر می رسید.

بیشتر از اینکه از دیگران انتقاد کنید از آن ها حسن جویی کنید

بعضی ها مدام از دیگران انتقاد می کنند و برای آن ها خیلی سخت است که بخواهند از کسی

تعریف کنند.

باید بیشتر از آنکه از افراد انتقاد کنید، از آن ها حسن جویی کنید.

هر چه انتقاد باعث دوری افراد از هم می شود، برعکس حسن جویی نزدیکی و صمیمیت می آورد.

فقط کسانی که عزت نفس بالایی دارند می توانند به راحتی از دیگران تعریف و تمجید کنند.

برعکس افرادی که بیشتر از اینکه از دیگران حسن جویی کنند، از آن ها انتقاد می کنند عزت

نفس پایینی دارند. این افراد همیشه در حال انتقاد کردن از دیگران و عیب جویی از آن ها

هستند.

دلیل این امر آن است که آن ها خودشان را دوست ندارند و توانایی هایشان را باور ندارند،

بنابراین سعی می کنند با عیب جویی از دیگران خودشان را قانع کنند که آن ها هم مثل خودشان

هستند

و زمانی که دیگران از آن ها تعریف یا حسن جویی می کنند، آن ها این حسن جویی را قبول نمی

کنند، چون خودشان را باور ندارند.

اگر بخواهیم در جامعه روابط خوب و حسنه ای با افراد شکل بدهیم و مهارت های اجتماعی مان را

افزایش دهیم، باید بیشتر از اینکه از دیگران انتقاد می کنیم، از آن ها حسن جویی کنیم.

تعریف و تحسین از اشخاص روی آن ها اثر مثبت و خوبی می گذارد، به شرط اینکه این کار با

صداقت انجام شود.

شاید بگویید طرف من خصوصیت خوبی ندارد که من بخواهم ازش تعریف کنم. اما هر انسانی یک

ویژگی یا خصلت خوب دارد، فقط باید دقت کنیم و آن را پیدا کنیم.

حتی اگر فکر می کنید هیچ حسنی ندارد که بخواهید از او تعریف کنید، به ظاهرش دقت کنید تا

یک نکته مثبت پیدا کنید.

اگر از ظاهرش هم نتوانستید تعریف کنید، به رفتارش دقت کنید، حتماً در اخلاق و رفتارش چیزی

برای تعریف کردن پیدا می کنید.

و در آخر اگر هیچ کدام از مواردی که گفتم را پیدا نکردید، کلاً بیخیال حسن جویی شوید. (البته

شوخی کردم!) باید دقت کنید که حسن جویی شما چاپلوسی در نظر گرفته نشود.

در حسن جویی کردن از افراد باید موارد زیر را در نظر بگیرید :

1- حسن جویی شما باید صمیمانه و از ته دل باشد. چون اگر به دروغ حسن جویی کنید مردم

متوجه می شوند و با شما قطع ارتباط می کنند یا ارتباطی را شروع نکرده تمام می کنند.

حسن جویی شما نباید با چاپلوسی اشتباه گرفته شود.

بعضی ها برای اینکه در شرکتی استخدام شوند یا کارشان درست شود، بیش از اندازه از رئیس

آن شرکت حسن جویی و تعریف می کنند و آن شخص کاملاً متوجه می شود که قصد و نیت این

افراد چیست

و این را خوب می داند که اگر تعریفی صورت گرفته به خاطر جایگاه و موقعیتی است که دارد نه به

خاطر لیاقت ها و توانمندی هایش.

این روش حسن جویی همان چاپلوسی است.

پس اگر از کسی حسن جویی می کنید باید از ته دل این کار را انجام دهید و تظاهر نکنید.

حسن جویی ماهرانه بلافاصله به صمیمیت میان افراد می افزاید و می تواند شکل گیری یک

فروش را سبب شود.

2- باید از کلمات مناسب در حسن جویی استفاده کنید. خیلی وقت ها پیش می آید که اشخاص از

ما می خواهند که در موردشان نظر دهیم.

فرض کنید دوستتان دارد برای یک مهمانی آماده می شود، یک لباس از کمد برمی دارد و

می پوشد بعد از شما می خواهد که در مورد آن نظرتان را بگویید و این در حالی است که

آن لباس اصلاً به دوستتان نمی آید. شما هم بلافاصله برمی گردید و می گویید : نه این

اصلاً بهت نمیاد. یا این دیگه چیه خریدی؟ تازگی ها چقدر بد سلیقه شدی.

فکر می کنید دوستتان چه احساسی پیدا می کند. مسلماً ناراحت می شود، حتی اگر به رویتان

نیاورد و ممکن است دیگر از شما نظرخواهی نکند.

اگر دختر باشد که با گفتن این حرف ها کل روزش را خراب کرده ای. درست است که باید واقعیت

را گفت اما می توان آن را به شکل دیگری بیان کرد.

بهتر است به دوستتان در مورد لباسش بگویید : من فکر می کنم اون لباس آبی که دیروز

پوشیدی بیشتر بهت میاد. یا اگه از من می پرسی بهتره اون لباس آبی که داری بپوشی چون

جوون تر نشونت میده.

با این کار هم از دوستتان تعریف کردید و هم باعث ناراحتی اش نشدید.

   

3- نباید افراد فکر کنند که شما می خواهید با حسن جویی یا تعریف از آن ها به اهداف خود

برسید.

فقط مواقعی که کارتان گیر افراد است، از آن ها تعریف نکنید، چون این نوع حسن جویی مؤثر

واقع نمی شود. باید حسن جویی را به یک عادت همیشگی در خود تبدیل کنید.

4- حسن جویی از دیگران در غیاب شان تأثیر بسزایی دارد.

مطمئن باشید وقتی از کسی نزد بقیه تعریف می کنید، بالاخره به گوشش می رسد و از اینکه شما

در حضور دیگران از او تعریف کردید بسیار راضی و خرسند می شود.

تعریف از افراد در غیاب شان از حسن جویی حضوری به مراتب تأثیر مثبت بیشتری دارد.

فرض کنید نیازمند کمک شخصی هستید که تازه با او آشنا شده اید و از جانب او می خواهید به

هدف مشخصی برسید

اگر در حضور آن شخص از او تعریف کنید ممکن او متوجه شود که شما برای رسیدن به اهداف

خود از او تعریف می کنید یا می خواهید چاپلوسی کنید.

بهترین کار این است که نزد یکی از دوستانش از او تعریف کنید و مطمئن باشید که این حسن

جویی شما به گوش آن فرد خواهد رسید.

5- اگر کسی از دوستتان تعریف کرد، حتماً حسن جویی او را به گوش دوستتان برسانید.

اگر شما این حسن جویی را انتقال دهید دریافت کننده پیام به همان اندازه ای که از شخصی که

حسن جویی کرده راضی می شود، به همان اندازه از شما هم راضی و خشنود می شود.

دقت کنید که شایعه پراکنی یا اغراق نکنید.

کبوتر خوش خبر دیگران باشید. حتماً حسن جویی هایی که از افراد در غیاب شان می شنوید را به

گوش آن ها برسانید.

6- کاری کنید که هرگز حسن جویی شما را فراموش نکنند. به این روش حسن جویی کشنده می

گویند.

این کار باعث تحولی در تجارت، دوستی ها یا روابط عاشقانه می شود.

عباراتی مثل : موهای زیبایی داری- آدم صادقی هستی- امانت دار خوبی هستی و…

استفاده از این نوع حسن جویی برای اولین بار دشوار است و نباید در این کار عجله کنید.

ابتدا به یک کیفیت جسمانی یا شخصیتی خوب از افراد توجه کنید و در مقام تعریف از آن حرف

بزنید.

در استفاده از این نوع حسن جویی باید دقت کافی داشته باشید. مخصوصاً برای اولین بار یا در

برخورد با غریبه ها.

در استفاده از این نوع حسن جویی باید 3 قانون زیر را رعایت کنید :

قانون 1 : بهتر است حسن جویی کشنده در خلوت انجام شود نه در جمع. چون ممکن است افراد

حاضر در آن جمع حسادت کنند. 

قانون 2 : بگذارید تعریف شما اصالت و واقعیت داشته باشد. باید حتماً به مورد واقعی اشاره

کنید. مثلاً اگر کسی صدای خوبی ندارد به دروغ نگویید چه صدای قشنگی داری!

چون متوجه دروغ شما می شود. ممکن است فکر کند او را مسخره می کنید یا قصد چاپلوسی

دارید.

قانون 3 : از حسن جویی های پشت سر خودداری ورزید. این نوع حسن جویی حتماً باید در حضور

خود شخص انجام شود.

7- از رفتارهای خوب دیگران قدردانی کنید. مثلاً : تو امروز عالی بودی- کارت خیلی خوب بود.

حتی از کارهای کوچک دیگران حسن جویی و تعریف کنید. به عنوان مثال اگر کسی چای خوبی

برایتان دم کرده، به او بگویید : آفرین چه چای خوب و خوش رنگی ریختی.

8- از دیگران به موقع حسن جویی کنید. به محض اینکه دیگران کار خوبی انجام دادند از آن ها

تعریف کنید و حسن جویی را به زمان دیگر یا بعداً موکول نکنید.

چگونه با حسن جویی دیگران برخورد کنیم؟

وقتی کسی از شما حسن جویی می کند از او تشکر کنید تا حسن جویی را به خود باز گردانده

باشید. با این کار آن فرد دفعات بیشتری در آینده از شما حسن جویی می کند.

اما اگر در جواب حسن جویی اش چیزی نگویید یا بی تفاوت باشید یا آن را رد کنید، احتمال اینکه

او باز هم از شما تعریف و حسن جویی کند به شدت کم می شود.

در جواب حسن جویی دیگران نگویید “نه اینطور نیست شما لطف دارید”.

به عنوان مثال : اگر شخصی به شما گفت چه لباس قشنگی پوشیدی، در جواب نگویید : این

گونی رو میگی. یا اگر گفت : چه ماشین خوبی داری، نگویید : این و میگی بیشتر شبیه لگنه

تا ماشین. بعضی ها هم وقتی بهشان می گویی چه بچه خوبی داری سریع بر می گردند و می

گویند : نه بابا این اصلاً اینطوری نیست خیلی هم اذیت می کنه!

وقتی به این شکل پاسخ حسن جویی افراد را بدهیم، آن ها دیگر از ما حسن جویی نخواهند کرد.

زیرا با این پاسخ ها فرد احساس می کند حرف بی ربطی زده یا سلیقه خوبی نداشته و امکان ندارد

باز هم در آینده از شما تعریف کند.

اگر دلتان می خواهد افراد دفعات زیاد و به کرار از شما حسن جویی کنند، هرگز با این لحن پاسخ

آن ها را ندهید.

اگر هم کسی از ما تعریف کند و ما در جواب چیزی نگوییم و تشکر نکنیم، این پیام را منتقل می

کنیم که آدم خودخواه و ازخودراضی هستیم و آن شخص دیگر از ما حسن جویی نخواهد کرد.

اگر هم حسن جویی دیگران را رد کنیم و آن را قبول نکنیم، طرف مقابل متوجه می شود که اعتماد

به نفس ما خیلی پایین است و حس بدی را هم منتقل می کنیم.

پس همیشه حسن جویی دیگران را بپذیرید و تشکر کنید، با این کار طرف مقابل می فهمد که ما

ضمن احترام گذاشتن به او برداشت خوبی هم از خودمان داریم، در ضمن حس خوبی هم به طرف

مقابل منتقل می کنیم.

مثلاً اگر کسی گفت : چه بچه مؤدبی دارین، در جواب بگویید: ممنون، لطف دارین. یا اگر گفت : چه

لباس قشنگی پوشیدین. میتوانید بگویید : ممنون عزیزم، لباس شما هم قشنگه.

پس عادت کنید که هم از دیگران حسن جویی کنید و هم حسن جویی دیگران را بپذیرید.

چطور از همسرمان حسن جویی کنیم؟

حسن جویی از کسی که دوستش دارید به مهارت های متفاوتی نیاز دارد.

برای اینکه عزیزی را به خود نزدیک تر کنید، با در نظر گرفتن ویژگی منحصر به فردی که دارد از

او حسن جویی کنید.

هر فرد ویژگی مثبت یا شخصیتی دارد که او را از دیگران متفاوت می کند یا مردم او را به این

خصلت می شناسند.

به طور مثال یک نفر ممکن است بسیار مهمان نواز باشد و این ویژگی اش زبان زد خاص و عام

است. شخص دیگری دست و دل باز است، دیگری بسیار مهربان و خونگرم است، یک نفر خیلی

صادق است.

به هر حال هر کسی یک ویژگی مثبت و ارزنده ای دارد که او را از دیگران متمایز می کند.

به دنبال این ویژگی در اشخاص باشید. خصوصاً در شریک زندگی یا عشقتان این ویژگی را پیدا

کنید.

اگر شریک زندگی یا دوستتان را به خاطر ویژگی بارزی که دارد مورد تحسین و تعریف قرار

بدهید، برای او جذابیت بیشتری دارید. می توانید بگویید : علی من خیلی دوست دارم

چون تو واقعاً صداقت داری و راست گویی یا مریم خیلی ازت خوشم میاد چون تو خیلی

مهربون و دست و دل بازی، این روزا کمتر این جور آدم ها پیدا میشن.

استفاده از فرمول زیر باعث می شود حسن جویی ما چاپلوسی

تلقی نشود

برای اینکه حسن جویی ما به اشتباه چاپلوسی برداشت نشود، می توانیم از فرمول زیر استفاده

کنیم :

نام شخص + تعریف + دلیل تعریف 

زمانی که نام فرد را می گوییم مشخص می شود که این تعریف اختصاصی است و مربوط به خود آن

شخص است، بنابراین او حس خوبی می گیرد.

بعد تعریف می کنیم و در آخر دلیل تعریف مان را می گوییم. وقتی دلیل تعریف مان را می گوییم

یعنی چاپلوسی نکردیم.

مثال : همسر عزیزم تو خیلی صبوری چون همیشه من ساعات زیادی مشغول کار هستم و تو

از بچه مان نگهداری می کنی.

میترا جان خیلی خوش تیپ شدی چون این لباس های اسپرت خیلی بهت میاد.

دوستان عزیزم بی نهایت سپاسگزارم که این مقاله را خواندید چون برای خودتان ارزش

قائل شدید و قدمی برای تغییر مثبت تان برداشتید.

اگر نام را بگوییم و بعد تعریف کنیم و سپس دلیل را بگوییم، فوق العاده زیبا حسن جویی کردیم.

اگر حسن جویی از دیگران برایتان مشکل است. این کار را کم کم انجام دهید.

ابتدا از نزدیک ترین اعضای خانواده و دوستان صمیمی تان شروع کنید تا به همکاران، آشنایان

و… برسید

و در انتها باید بتوانید از همه افراد جامعه جدا از جایگاه و موقعیت اجتماعی شان حسن جویی

کنید.

حسن جویی در واقع دیدن افراد و تعریف کردن از آن هاست. این مهارت مهم ارتباطی اگر به

درستی انجام شود هم گوینده حس خوبی پیدا می کند و هم موج انرژی مثبت آن به شنونده

منتقل می شود.

بهتر دیده شدن و بهتر شنیده شدن حق توست. کمکت می کنم تا در دنیای پر رقابت امروزی حرفی برای گفتن داشته باشی و بتوانی بهترین بیان را پیدا کنی، طوری که در هر جمعی همه مجذوب صحبت هایت شوند.        

  منیره میرزاده مهندس it ومدرس فن بیان و مهارت های ارتباطی

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *