چطور از طریق زبان بدن افراد ذهن آن ها را بخوانیم ؟

همان طور که در مقاله قبل گفتیم درک و فهم علائم و نشانه های زبان بدن کمک می کند تا به

افکار و احساسات افراد مختلف پی ببریم. در این مقاله به ادامه بررسی این اشارات و حرکات می

پردازیم.

حرکات دست

وقتی به حالتی می نشینید که آرنج دستان شما روی دسته صندلی قرار می گیرد، حالتی مقتدرانه

پدید می آید که تصویری از فرد قوی و مطمئن را القاء می کند.

هر چه قدرت و اقتدار شما بیشتر باشد، دیگران بیشتر مجبور می شوند هنگام صحبت کردن شما

ساکت بمانند.

استفاده از حرکات دست توجه طرف مقابل را جلب می کند، تأثیر ارتباط را افزایش می دهد و به

افراد کمک می کند اطلاعاتی که می شنوند، بیشتر به خاطر بسپارند.

مالیدن کف دست ها به هم روشی است که مردم انتظارات مثبت را به هم القاء می کنند.

به هم قلاب کردن دست ها نشانه نگرش محتاطانه، عصبی یا منفی است.

حالت گلدسته کردن دست، نگرش حاکی از اعتماد به نفس و مطمئن بودن به خود را نشان می

دهد. این حرکت به ویژه بین حسابداران، وکلا و مدیران رایج است.

این حالت به افراد دیگر این پیام را منتقل می کند که اعتماد به نفس بالایی دارید و همه پاسخ

های درست را در آستین دارید.

اگر شخصی حرکت گلدسته (ناقوس) را بعد از چندین حرکت و حالت مثبت انجام دهد، احتمال

اینکه با اطمینان جواب “بله” به شما دهد زیاد است.

اگر این حرکت بعد از چند حرکت منفی انجام شود، نشان دهنده پاسخ منفی یا “نه” با اطمینان

است. به طور کلی این حرکت اطمینان شخص به خود را می رساند.

قرار دادن دست ها پشت بدن نشانه برتری، احساس قدرت و اعتماد داشتن به خود است.

این حرکت در بین رهبران و اعضای خانواده های سلطنتی و کسانی که در جایگاه قدرت هستند،

متداول است. وقتی به این حالت راه بروید کم کم احساس اعتماد و اطمینان و احساس قدرتمند

بودن به شما دست می دهد.

 

انگشت شست 

از شست ها برای نشان دادن تسلط، برتری و قدرت استفاده می شود. معلوم بودن شست نشانه

برتری و مافوق بودن است. زبان بدنی که در آن شست ها دخالت دارند نشان دهنده نگرش خود

را مهم دانستن است.

نشان دادن شست ها علامت مثبت بودن است و بیشتر در حالت شاخص افراد خونسردی که از

شست خود برای نشان دادن قدرت و برتری استفاده می کنند، دیده می شود.

بیرون گذاشتن شست از جیب کت : استفاده از این حرکت در زنان و مردانی که احساس می کنند

نسبت به دیگران در مقام و موقعیت بالاتری قرار دارند معمول است. این یکی از حرکات معمول

شاهزاده چارلز است و نشانه نگرش احاطه داشتن او به شمار می آید.

گاهی افراد برای مسخره کردن شخصی با انگشت شست به او اشاره می کنند. این کار برای بیشتر

خانم ها خشم برانگیز است، به خصوص هنگامی که مردی این کار را انجام می دهد. تکان دادن

شست در بین خانم ها چندان مرسوم نیست.

حالات سر 

سه حالت اصلی سر وجود دارد.

1- بالا بودن سر : فرد هنگامی این حالت را به خود می گیرد که درباره حرف هایی که گفته می

شود نگرش منفی دارد. هنگامی که سر بالاست و چانه به سمت جلو، نشان دهنده برتری، نترس

بودن یا تکبر است.

کسانی که به عمد گلویشان را نشان می دهند بلند قامت تر به نظر می رسند و همین به آن ها

مجال می دهد از بالای بینی به شما نگاه کنند.

2- کج کردن سر : کج کردن سر به پهلو علامت تسلیم و تبعیت است، چرا که گردن و گلو را نشان

می دهد و سبب می شود شخص کوچکتر و کمتر تهدیدآمیز به نظر برسد.

زن ها بیشتر از مردها از این حرکت استفاده می کنند، به خصوص زمانی که به مردی علاقه مند

می شوند برای نشان دادن علاقه شان به مرد محبوب از این حرکت استفاده می کنند.

3- پایین بودن سر : پایین بودن چانه نشانه این است که نگرشی منفی، آمیخته به تردید یا ستیزه

جویی وجود دارد.

اگر در حال سخنرانی هستید و اکثر مخاطبان سرهایشان پایین است و بازوهایشان رو سینه قرار

گرفته، سعی کنید با جذاب صحبت کردن یا پرسیدن سؤال آن ها را از این حالت خارج کنید.

حرکات چانه 

نوازش چانه حرکتی است که شنونده هنگام فرآیند تصمیم گیری انجام می دهد.

اگر مخاطبان بعد از نوازش چانه دست به سینه شدند و پاهایشان را روی هم انداختند و به

صندلی تکیه دادند، پاسخشان منفی است.

اما اگر بعد از نوازش چانه طرف مقابل با بازوان باز به جلو خم شد یا نمونه کار یا رونوشت

پیشنهادی شما را برداشت، شانس دریافت پاسخ مثبت زیاد است و امکان دارد به توافق برسید.

زمانی که یاد می گیرید از حرکات دستتان به خوبی استفاده کنید و حرکات دست را بخوانید،

مطمئن تر به نظر می رسید، می توانید اعتماد افراد را جلب کنید و در روابط خود موفق تر باشید.

تکیه دادن چانه به دست ها حرکت مثبتی است که در نظربازی به کار می رود. به طور کلی زنان از

آن استفاده می کنند. کسانی که می خواهند نظر طرف مقابل را به خود جلب کنند از این حرکت

استفاده می کنند.

خانمی یک دستش را روی دست دیگر قرار می دهد و صورتش را به نمایش می گذارد، گویی در

پی تحسین مشاهده کنندگان است.

دست به کمر ایستادن 

دست به کمر ایستادن نشان دهنده این است که شخص آماده اقدام قاطعانه است.

دست به کمر ایستادن موجب می شود بزرگ تر و چشمگیرتر به نظر برسید چرا که فضای بیشتری

را اشغال می کنید.

به طور کلی انجام حرکاتی که فضای بیشتری اشغال می کند مثل : باز کردن پاها از هم، صاف

ایستادن، دست به کمر ایستادن و … در نظر دیگران شما را بزرگتر، مهم تر و با اعتماد به نفس

تر نشان می دهد.

برعکس انجام حرکاتی که فضای کمتری اشغال می کنند مثل : خمیده نشستن، خود را جمع کردن،

پاها را روی هم انداختن و سر را پایین گرفتن و … باعث می شود کوچکتر و ضعیف تر جلوه کنید.

پاها 

جهتی که بدن یا پاهای شخص به آن اشاره می کند، جایی است که ترجیح می دهد آنجا باشد : در

یک جمع اگر به شخصی علاقه مند باشید یا برایتان جذاب باشد، ناخودآگاه بدن و پاهایتان را سمت

جایی که شخص نشسته مایل می کنید.

در هر دیدار چهره به چهره، هنگامی که شخص تصمیم می گیرد به گفتگو خاتمه دهد یا محل را

ترک کند، بدن یا پاهایش را به سمت نزدیک ترین خروجی می چرخاند.

با اینکه بدن و صورتش به سمت شماست و سر تکان می دهد و لبخند می زند اما بدنش و

پاهایش به عکس جایی که شما هستید اشاره می کند.

اگر شما در حین گفتگو چنین نشانه ای دیدید، باید کاری کنید که توجه طرف مقابل دوباره به شما

جلب شود یا گفتگو را به نفع خودتان خاتمه دهید.

باز و فاصله دار بودن پاها : نشان دهنده نگرش باز یا مسلط است، در حالی که روی هم بودن پاها

نشان دهنده نگرش بسته یا حاکی از ناامنی و عدم اطمینان است.

ضربدری گذاشتن پاها : وقتی مردم در بین عده ای غریبه قرار می گیرند این طور می ایستند.

این حالت نشان دهنده نگرش بسته، مطیعانه یا دفاعی است.

نشستن به حالت عدد 4 و گرفتن پا با دست ها : این افراد نگرش رقابتی دارند، پایشان را روی

پای دیگر قرار می دهند و از یک دست یا هر دوی آن به عنوان گیره ای برای نگه داشتن آن

استفاده می کنند.

این نشانه تعصب ورزی کسانی است که هر نظری غیر از نظر خود را رد می کنند. این حرکت بیشتر

در مردان دیده می شود.

قفل کردن قوزک پاها به یکدیگر : این حرکت نشان می دهد شخص هیجان منفی را پنهان کرده

است. چه بسا این حرکت عدم اطمینان یا ترس را نیز نشان می دهد.

مردم زمانی که نزد دندان پزشک می روند یا برای مصاحبه استخدامی می روند این کار را انجام

می دهند.

موازی بودن پاها : به علت استخوان بندی و ترکیب پاها و ران های زنان، این شیوه نشستن خاص

زنان است و اغلب مردان نمی توانند این طوری بنشینند.

یک پا به پای دیگر فشار می آورد و ظاهر سالم تر و جوان تری به پا می بخشد که از دیدگاه آقایان

جذاب است. این حالتی است که در کلاس های آموزش مدل شدن به خانم ها آموزش داده می

شود.

نکته : بسیاری از زن ها در جلسات تجاری لباس های نامناسب می پوشند چرا که گمان می کنند با

این شکل و ظاهر دیگران بیشتر به آن ها اعتماد می کنند.

مطالعات نشان می دهد هر چه پای خانم ها بیشتر معلوم باشد، مردها مقدار کمتری از گفته های

آنان را به خاطر می آورند. چون بیشتر به ظاهر آن ها توجه می کنند.

در زمینه های اجتماعی یک قانون ساده وجود دارد : هر چیز به جای خویش نیکو است. اگر مرد

هستید و در زمینه تجارت و کسب و کار با خانم ها سر و کار دارید، همین قاعده کاربرد دارد :

زانوهایتان را به هم بچسبانید.

لبخند طبیعی 

اولین مکان برای تشخیص خالص و بی ریا بودن یک لبخند نگاه کردن به خطوط و چروک های دور

چشم است. لبخند طبیعی چروک های خاصی را در اطراف چشم ایجاد می کند. افراد دغل فقط با

دهانشان می خندند.

در لبخند حاصل از لذت نه تنها گوشه های لب به عقب کشیده می شوند، بلکه ماهیچه های اطراف

چشم نیز منقبض می شوند، در حالیکه در لبخندهای تصنعی فقط لب ها کشیده می شوند.

سیگار کشیدن

وقتی دود سیگار به سمت بالا بیرون داده می شود، نشانه اعتماد به نفس، برتری و مثبت بودن

فرد است.

هنگامی که دود به سمت پایین بیرون داده شود نشانه نگرش منفی، مرموز و بدگمانی است.

پایین دادن دود سیگار از گوشه دهان نشان دهنده نگرش منفی تر و مرموزتر است.

عینک زدن

وقتی در ملاقات های تجاری عینک به چشم می زنید، مخاطبان شما را فردی باسواد، باهوش،

محافظه کار، تحصیل کرده و صادق به شمار می آورند.

هر چه قاب عینک سنگین تر باشد بیشتر از این توصیفات استفاده می شود. عینک بدون قاب نیز

از شما تصویر “آدم خوبه” یا یکی از “آدم خوب ها” می سازد.

نگاه کردن از بالای عینک : به دیگران یک اشتباه بزرگ است چرا که ممکن است شنونده به

صورت منفی به این نگاه واکنش نشان دهد.

کسی که این گونه به او نگاه می شود احساس می کند مورد قضاوت قرار گرفته یا با وسواس

بررسی می شود.

بالای سر قرار دادن عینک : کسانی که عینک شان را روی سرشان می گذارند افرادی آرام، شاد و

خونسرد به نظر می رسند.

عینک های دودی : استفاده از عینک های دودی و آفتابی هرگز در عرصه تجارت پذیرفته نیست و

در محیط های اجتماعی شک برانگیز است. از این عینک ها در هوای باز و محیط باز استفاده کنید.

آرایش کردن 

در عرصه تجارت آرایش زن را باهوش تر، مطمئن تر و جذاب تر به تصویر می کشد. البته نه

آرایش غلیظ که مخصوص عروسی و مهمانی است!

و ترکیب استفاده از آرایش و عینک در تجارت بیشترین تأثیر مثبت و به یاد ماندنی را در بیننده

می گذارد.

برخی علائم زبان بدن مثبت 

باز بودن کف دست، صاف نشستن و صاف ایستادن، خم شدن به جلو، باز و فاصله دار بودن پاها،

بالا بودن سر، تکان دادن سر به علامت تآیید، لبخند زدن، برقراری ارتباط چشمی در مکالمات و

ارتباطات.

برخی علائم زبان بدن منفی 

قلاب کردن بازوها به هم، دست به سینه نشستن یا ایستادن، نشستن به شکل 4 انگلیسی،

انداختن پا روی هم، به دور دست نگاه کردن و قرار دادن دست در مقابل صورت، خمیده نشستن

یا قوز کردن، خمیده ایستادن.

هشت تا از مهم ترین حرکات مربوط به دروغ گویی 

پوشاندن دهان – لمس کردن بینی – مالیدن چشم – نگاه کردن به دور دست – گرفتن گوش –

خاراندن گردن – کشیدن یقه لباس یا ور رفتن با آن – فرو کردن انگشتان به داخل دهان.

البته نباید هر یک از این حرکات را به تنهایی تفسیر کرد و نشانه دروغگویی دانست. اگر شخص

گوینده این حرکات را با هم انجام دهد، احتمال دروغ گویی یا عدم اطمینان از حرفی که می زند

زیاد است.

ذهن طرف مقابل را ماهرانه بخوانیم

روزی 15 دقیقه را به بررسی و مطالعه زبان بدن مردم اختصاص دهید و در عین حال به حرکات و

اشارات خود نیز دقت کنید.

مکان مناسب همان جایی است که مردم در آنجا یکدیگر را می بینند و با هم در تعامل اند.

فرودگاه، جلسات تجاری، مهمانی ها و جمع های مختلف یک فرصت عالی برای بررسی کردن زبان

بدن افراد است. تلویزیون هم ابزار عالی برای خواندن ذهن افراد است.

صدای تلویزیون را قطع کنید و سعی کنید از روی تصاویر بفهمید که افراد چه چیزی به هم می

گویند یا چه اتفاقی قرار است بیفتد؟

با بررسی زبان بدن افراد مختلف در هنگام شادی، غم، ترس، نگرانی احساسات و هیجانات واقعی

مردم را بهتر درک می کنیم و از این طریق می توانیم روابطمان را با دیگران اصلاح کنیم و بهبود

بخشیم.

کلام آخر

حرکات یا حالات منفی بدن می تواند نگرش منفی را تشدید کند، آن گاه دیگران شما را فردی

نگران، در لاک دفاعی یا گوشه گیر به شمار می آورند.

در برخوردهای روزانه با دیگران اشاره کردن با پا و بدن، استفاده از ایماها و اشاره های مثبت

مثل باز بودن بازوها، معلوم بودن کف دست ها، به جلو خم شدن، تکان سر و لبخند زدن،

نه تنها بودن در محضر دیگران را برای شما لذت بخش می سازد، بلکه به شما امکان می دهد

آن ها را تحت تأثیر دیدگاه های خود قرار دهید.

بهتر دیده شدن و بهتر شنیده شدن حق توست. کمکت می کنم تا در دنیای پر رقابت امروزی حرفی برای گفتن داشته باشی و بتوانی بهترین بیان را پیدا کنی، طوری که در هر جمعی همه مجذوب صحبت هایت شوند.        

  منیره میرزاده مهندس it ومدرس فن بیان و مهارت های ارتباطی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *