چه چیزی مانع از این می شود که بتوانیم در جمع های مختلف خوب و مناسب صحبت کنیم

و راه حل چیست؟ (چطور خجالتی بودنمان را کنار بگذاریم؟)

   درس 1

درس 1

در ویدیوی بعدی دلایل کم حرفی و راه حل هر مورد را بررسی می کنیم…