چطور از دیگران درخواست کنیم تا جواب “بله” بگیریم؟ یا جواب های “نه” احتمالی را به “بله” تبدیل

کنیم؟

در اکثر مواقع ما به دلیل نداشتن بیان مناسب و مهارت های ارتباطی لازم دچار مشکل خجولی و کم حرفی می شویم.

در درس بعد (آخرین درس) یاد می گیریم که چطور به فن بیان و مهارت های ارتباطی تسلط پیدا کنیم و چطور می توانیم در کوتاه ترین زمان

ممکن این مهارت ها را به دست آوریم؟ برای دریافت آخرین درس لطفاً فرم زیر را پر بفرمایید

اطلاعات وارد شده و ایمیل کاملا محرمانه نگه داشته می شود