چطور در 12 هفته بهترین بیان را بدست آوریم طوری که در هر جمعی همه مجذوب صحبت هایمان شوند

شاید این مهمترین 3 دقیقه ای زندگی ات شد

View this post on Instagram

A post shared by خوب صحبت کردن در جمع های مختلف (@behtarinbayan) on