دوره آموزش فن بیان و مهارت های ارتباطی

  

اگر در این دوره شرکت می کنی حتما دلایل زیادی داری. مثل توانایی خوب صحبت کردن در جمع، کنار گذاشتن خجولی و کم حرفی خود، افزایش اعتماد به نفس و خودباوری، پیشرفت در زندگی شخصی و شغلی، دفاع از حق خود، توانایی نفوذ بر دیگران، توانایی برقراری ارتباط مؤثر با افراد مختلف و …

 

اگر یکی از دلایل بالا دلیل اصلی تو برای شرکت در این دوره است باید خبر خوبی را به تو بدهم چون این دقیقا انتظاری است که باید از من داشته باشی

من از کمک کردن به آدمهای با انگیزه و هدف دار لذت می برم چون می دانم این افراد آینده ساز هستند.

 

تمام چیزی که برای تبدیل شدن به سخنور بعدی نیاز داری را من در اختیارت قرار می دهم.

اگر آماده هستی عضویت خودت را برای شرکت در این دوره رایگان تأیید کن


behtarinbayan.ir

منیره میرزاده